Milieu

Als toonaangevend producent van een uitgebreid assortiment van golfkartonnen verpakkingen, is het van belang dat we de milieu-impact van onze leefstijl erkennen. En dat milieukwesties, zoals opwarming van de aarde betrekking hebben op ons allen.

Kartonnage Hedel streeft naar een duurzame en recycling gerichte samenleving, die het milieu combineert met de economie.

Wij hebben onder de noemer ‘Groener dan Groen’ lange termijn doelen vastgesteld. Hierbij moet u denken aan energiebesparing van haar productiemachines en het terugdringen van restafval.

Dit draagt bij aan de vermindering van Co2 uitstoot. Het terugdringen van het gebruik van specifieke chemische stoffen in het productieproces is daar ook een onderdeel van.